การทำงานของเว็บเพจ

หลักการทำงานของเว็บเพจ

        นอกจากเราจะทราบประโยชน์ของเว็บเพจว่าทำอะไรได้บ้างแล้ว สิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะไปสร้างเว็บเพจ นั้นก็คือ การเข้าใจการทำงาน และการแสดงผลของเว็บเพจ เพื่อเราจะสามารถวางแผนการสร้าง เว็บเพจ ได้อย่างถูกต้อง

 จากรูปจะเห็นการทำงานเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ผู้ใช้พิมพ์ตำแหน่งเว็บเพจในโปรแกรม Web browser ก็จะมีการร้องขอข้อมูลไฟล์เว็บเพจหน้านั้นไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server คือ เครื่องที่เก็บและเผยแพร่เว็บเพจ)

ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะทำการค้นหาไฟล์เว็บเพจตัวที่ถูกร้องขอ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังเครื่องผู้ใช้และแสดงผลบน Web browser

        แท้จริงแล้วไฟล์เว็บเพจ จะเป็นไฟล์โปรแกรมภาษา HTML ที่เป็นตัวกำหนดให้เบราว์เซอร์แสดงข้อความ และดึงข้อมูลของภาพ เสียง วีดีโอ ออกมาแสดงให้อยู่ในรูปแบบและตำแหน่งตามที่โปรแกรมกำหนด ซึ่งเราจะเรียนวิธีการเขียนภาษา HTML เพื่อสร้างและตกแต่งหน้าตาเว็บเพจในหน่วยต่อไป