ประโยชน์ของเว็บเพจ

ประโยชน์ของเว็บเพจ

        เนื่องจากเว็บเพจสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วยข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ดังนั้นเราจึงพบเห็นการนำเว็บเพจ            ไปสร้างและพัฒนา เพื่อนำเสนอข้อมูล และข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมากมายดังนี้

1. ข่าว และเหตุการณ์ในปัจจุบัน

        เว็บไซต์ข่าวในปัจจุบัน สามารถนำเสนอได้อย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เราสามารถรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากที่ต่างๆ      จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถดูเป็นภาพนิ่ง หรือ วิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียง ทำให้รับข่าวสารอย่างครบถ้วน

ตัวอย่างเว็บไซต์นำเสนอข่าวซึ่งนำเสนอได้ทั้งข้อความภาพนิ่งและวีดีโอ 

2. ข้อมูลความรู้และห้องสมุด

        เว็บเพจเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ ทำให้มีการรวบรวมความรู้ไว้เป็นคลังขนาดใหญ่ ไม่ยุ่งยากในการ         ดูแลรักษา และยังเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย

ตัวอย่างเว็บไซต์สารานุกรรมที่เก็บความรู้มากมากหลายภาษา

3. ประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กร

        สร้างเว็บเพจเพื่อแนะนำความเป็นมา สินค้า บริการ ที่อยู่ที่ติดต่อ และข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

ตัวอย่างหน้าเว็บเพจนำเสนอข้อมูลต่างๆขององค์การ

4. ความบันเทิง

        เนื่องจากเว็บเพจมีทั้งภาพ เสียง และวีดีโอ จึงทำให้การนำเสนอความบันเทิงไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ฟังเพลงออนไลน์ เว็บไซต์ดูภาพยนต์ ดูคลิปวีดีโอ เล่นเกม และเว็บไซต์เรื่องตลกขำขันต่างๆ เป็นต้น

ตัวอย่างเว็บที่ให้บริการด้านความบันเทิง 

5. การเงินการลงทุน

        เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลทางการเงินและการลงทุน รวมไปถึงบริการสำหรับทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างเว็บไซต์บริการทำธุรกรรมทางการเงิน 

6. ซื้อขายสินค้า และบริการ

        เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้เหมือนร้านค้าสำหรับขายสินค้า และบริการต่างๆ รวมทั้งยังบริการรับฝากขายสินค้าผ่านร้านเหล่านี้ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเว็บให้บริการซื้อ ขายสินค้าและบริการต่างๆ 

7. ดาวน์โหลดข้อมูล

        เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์โปรแกรม ไฟล์ภาพ ไฟล์เพลง และ ไฟล์ภาพยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ 

8. บริการติดต่อสื่อสาร

        เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการติดต่อสื่อสารถึงกัน เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บบอร์ด เว็บแซ็ตสนทนาต่างๆ เป็นต้น

ตัวอย่าเว็บไซต์ให้บริการติดต่อสื่อสาร