หลักการออกแบบเว็บไซต์

หลักการออกแบบเว็บไซต์

        การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีจะต้องคำนึงถึงขนาดของเว็บไซต์และรูปแบบเว็บไซต์เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์

1. การกำหนดขนาดเว็บไซต์ขนาดของเว็บไซต์ที่นิยมในปัจจุบัน

        1.1 เว็บไซต์แบบ 800 X 600 pixels เป็นขนาดที่สามารถใช้ได้กับหน้าจอทุกขนาดในปัจจุบันเป็นขนาดของการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ในอดีต เนื่องจากอดีตขนาดของจอคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็ก

        1.2 เว็บไซต์แบบ 1024 X 768 pixels เป็นขนาดที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้นิยมใช้จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องมาจากราคาจอคอมพิวเตอร์ที่ถูกลง

2. รูปแบบการออกแบบเว็บไซต์

        เว็บไซต์ในปัจจุบันจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมองดู           องค์ประกอบขององค์กร หน่วยงาน หรือเนื้อหาเรื่องที่นำเสนอเป็นหลัก ซึ่งการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์มีอยู่ 3 แบบ คือ

        2.1. การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอเนื้อหา

        เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอเนื้อหามากกว่ารูปภาพ โดยโครงสร้างใช้รูปแบบตารางเป็นหลัก มีการออกแบบหน้าตารูปแบบง่าย เช่น มีเมนูสารบัญ และเนื้อหา

ตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่เน้นข้อความ

        2.2. การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิก

        เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิกที่สวยงาม ซึ่งอาจจะใช้โปรแกม Adobe Photoshop สำหรับการตกแต่งภาพ ข้อดี สวยงาม น่าสนใจ ข้อเสีย อาจจะใช้เวลาในการโหลดเว็บไซต์นาน

ตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่เน้นภาพกราฟิก

        2.3.การออกแบบเว็บไซต์ที่มีทั้งภาพและเนื้อหา

        เป็นการออกแบบหน้าเว็บเพจที่นิยมในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ โดยมีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เว็บไซต์ น่าสนใจ

ตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่มีทั้งภาพและเนื้อหา