โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ

โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ

        ในการสร้างเว็บเพจด้วย HTML นั้น เราจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนและแก้ไขโค้ด ที่เรียกว่า Text Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขข้อความ ปัจจุบันมีโปรแกรมอยู่มากมายที่ใช้สำหรับแก้ไขโค้ด HTML โดยเฉพาะ  เช่น Notepad,EditPlus และ Macromedia Dreamweaver เป็นต้น

    1.โปรแกรม Notepad

        Notepad คือโปรแกรม Text editor ที่เรียกใช้งานได้ง่าย มีขนาดเล็ก มีในทุกเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows  โปรแกรม Notepad มีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่น

- Undo (ย้อนคืนการทำงานล่าสุด) ได้แค่ครั้งเดียว เช่น เรา ลบ และพิมพ์ใหม่สองรอบ เราจะย้อนไปได้แค่รอบล่าสุดเท่านั้น

- ไม่มี syntag hilight คือ ไม่ว่าตำแหน่งใด บรรทัดใด คำสั่งอะไรก็มีแต่สีดำทั้งหมด

- ไม่มีหมายเลขกำกับ บรรทัด หรือ Line Number นั่นเอง

    2.โปรแกรม EditPlus

        โปรแกรม EditPlus เป็นโปรแกรม Editor ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิมพ์หรือแก้ไขเอกสารหรือสคริปต์ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะฟรีและมีขนาดเล็ก

            จุดเด่นของโปรแกรม Editplus

- แยกคำสั่งต่างๆ ด้วยการแสดงสีที่ไม่เหมือนกัน

- เมื่อเขียนเวบด้วยภาษา HTML เสร็จแล้ว สามารถดูการแสดงผลได้เลยทันที

- เปิดไฟล์ได้ทีละหลายๆไฟล์พร้อมกัน

- สามารถค้นหาและแทนที่ (Find & Replace) ข้อความเดียวกันได้ทีละหลายๆไฟล์พร้อมกัน

- มีหมายเลขกำกับ บรรทัด (Line Number)ทำให้ดูง่าย

    3. โปรแกรม Macromedia Dreamweave

        Macromedia Dreamweaver เป็นโปรแกรม ที่มีการออกแบบ มาสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG คือมีเครื่องมือและแถบคำสั่งให้เราเลือกใช้ได้ เหมือนกับ Word Processor จึงช่วยให้สามารถสร้างเว็บเพจด้วยความสะดวก และรวดเร็ว

            จุดเด่นของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver

- โปรแกรมจะทำการแปลงรหัสให้เป็นภาษา HTML โดยอัตโนมัติดังนั้น ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ ด้านนี้ก็สามารถทำได้

- มีแถบเครื่องมือ หรือแถบคำสั่ง ที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน แบ่งออกเป็นหมวดหมู่จึงช่วยให้การทำงานดีขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น

- เป็นโปรแกรมที่สามารถสนับสนุนการใช้งาน CSS (Cadcading Style Sheet)