การใช้งาน Notepad เบื้องต้น

วิธีการใช้งานโปรแกรม Notepad

    1. การสร้างเอกสาร

        1.1. การเรียกใช้งานโปรแกรม Notepad สามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่ Start > เลือก Programs > เลือก Accessories >          เลือก Notepad

        1.2. จะได้โปรแกรม Notepad สำหรับเขียนเว็บเพจ ดังนี้

        1.3. ก่อนที่จะเริ่มเขียนชุดคำสั่ง ควรทำการกำหนดค่าตัวอักษรเสียก่อน โดยไปที่ Format เลือก Font จะได้ดังภาพ

แล้วทำการปรับ รูปแบบฟอนต์ และขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมในการใช้งาน แล้วกดปุ่ม OK

        1.4. แล้วทำการพิมพ์ชุดคำสั่งตามภาพด้านล่าง

    2. การบันทึกเอกสาร

เมื่อสร้างเอกสารเสร็จแล้ว จะต้องบันทึกเป็นเอกสาร HTML โดยบันทึกเป็นนามสกุล .html หรือ .htm ดังนี้

        2.1. คลิก เมนู File เลือก Save As

        2.2 ตั้งชื่อไฟล์ (อย่าลืมต้องพิมพ์นามสกุลไฟล์ด้วย .html หรือ .htm)

        2.3 Encoding เลือกเป็น UTF-8 เพื่อแสดงผลเป็นภาษาไทยบนโปรแกรม Web browser

    3. การเปิดไฟล์ ด้วย โปรแกรม Web browser

        หลังจากที่เราบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้เราดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เว็บเพจที่เราสร้าง หรือทำการคลิกขวา >เลือกคำสั่ง Open With > เลือกเปิดผ่านโปรแกรม Web browser ที่ต้องการ กรณีที่มีโปรแกรม Web browser ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มากกว่าหนึ่งตัว

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ไฟล์ที่เราบันทึกไว้จะถูกเปิดผ่านโปรแกรม Web browser ที่เราเลือก ดังรูป

        หากพบว่าเนื้อหาที่เราเขียนในเว็บเพจไม่สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยเหมือนที่ต้องการ ทำให้เราไม่สามารถ

อ่านข้อมูลได้ ดังรูป

สามารถแก้ไขได้ดังนี้

            1. กรณีเปิดผ่าน Internet Exproler

                    คลิ้กที่เมนู View --> Encoding --> Unicode(UTF-8)

            2. กรณีเปิดผ่าน Google Chome

                    คลิ้กที่ปุ่มCustomize and control Google Chrome อยู่ด้านขวาบน แถบเดียวกับช่อง URL- -->More tools    --> Unicode(UTF-8)

            3. กรณีเปิดผ่าน Mozilla Frifox

                    3.1 คลิกขวา ตรงบริเวณ แท็บเปล่าที่อยู่ด้านบนของช่อง URL เลือก Menu Bar

                    3.2 ไปที่ View- -->Text Encoding --> Unicode

        หากต้องการแก้ไขเว็บเพจ ให้กลับไปแก้ไขไฟล์ที่อยู่ใน โปรแกรม Notepad แล้วทำการแก้ไข แล้วบันทึกไฟล์(save) ทำการเปิด Web browser อีกครั้ง หรือกรณีที่ยังไม่ปิด Web browser ให้ กดปุ่ม refresh หรือ F5 ที่คีย์บอร์ด เพื่อโหลดหน้าเว็บเพจใหม่

            4. แสดงชุดคำสั่งภาษา HTML ผ่านทางหน้าเว็บเพจ

                    กรณีที่เราต้องการอยากจะดูซอสโค๊ต ชุดคำสั่งเพื่อตรวจทานความถูกต้องโดยไม่ต้องกลับไปดูที่ โปรแกรมNotepad เราสามารถดู ชุคคำสั่ง HTML ผ่านทางหน้าเว็บเพจบนเว็บเบรา์เซอร์ Internet Explorer ได้ ดังนี้       เลือก view ที่ menu bar >> เลือก source หรือ คลิกขวา เลือกคำสั่ง View Source ดังภาพ