รู้จักภาษา HTML

รู้จักกับภาษาHTML

        HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดย นักฟิสิกส์ชื่อ TimBerners - Lee ในปี ค.ศ. 1990 แห่งสถาบันวิจัย CERN (Conseil Europeen Pour la Recherche Nucleaire) ใช้สำหรับนักวิจัยในสถาบันเพื่อแบ่งปันข้อมูลกัน จากนั้นได้แพร่ขยายออกไป และถูกพัฒนาเรื่อยๆ ระบบนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่า World Wide Web:WWW ที่เรารู้จักกันจนถึงปัจจุบัน

Tim Berners - Lee บิดา WWW