ตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ <br>

คำสั่งต่างๆในการจัดรูปแบบเอกสาร 

        โดยปกติข้อมูลต่างๆ ที่เราเขียนขึ้นใน Text Editor เมื่อนำไปแสดงผลที่ Web browser เราจะเห็นว่าการขึ้นต้นข้อความ      ในย่อหน้า และการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ จะไม่ตรงกับที่เราจัดรูปแบบไว้ใน Text Editor เพราะว่าการจัดรูปแบบเอกสาร      ใน Web browser จะต้องใช้แท็กภาษา HTML กำหนดเท่านั้น

การจัดข้อความเอกสาร HTML ใน Text Editor

ผลลัพธ์ที่แสดงผลผ่าน Web browser

การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ <br>

        จากภาพที่ผ่านมา จะเห็นว่าการแสดงข้อความใน Web browser จะถูกตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อข้อความนั้นเลยขอบขวา

(ตามการย่อขยายหน้าต่างของเบราเซอร์) ดังนั้นจึงมีการใช้แท็ก <br> มาช่วยสั่งให้ Web browser ตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ในตำแหน่งที่ต้องการ

ตำแหน่งแท็ก

อยู่ภายใน <body>…….</body>

รูปแบบการใช้

<br> ข้อความที่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่

ตัวอย่างการใช้ <br>

   <body>

  การขึ้นบรรทัดใหม่ของข้อความ <br> <br>

  คำสั่ง การขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะใช้คำสั่ง br จะให้ผลเสมือนการกด Enter <br>

  บนคีย์บอร์ด  คำสั่ง br ส่วนใหญ่มักนิยมจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยค <br>

   โดยต้องการให้แสดงผลประโยคใหม่ในบรรทัดต่อมา <br>

  คำสั่ง br จะเป็นคำสั่งที่ไม่ต้องมีคำสั่งปิด (Single Tag) <br>

  </body>

ผลลัพท์ที่ได้

ข้อความที่อยู่หลัง <br> จะถูกตัดขึ้นบรรทัดใหม่