หมายเหตุ <!--.-->

เพิ่มหมายเหตุเตือนความจำ <!--..-->

        เราควรเขียนหมายเหตุไว้ในส่วนต่างๆของโปรแกรม เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรม เพราะเราอาจหลงลืมโปรแกรมที่เราเขียนขึ้น หรือต่อส่งต่อให้ผู้อื่นไปทำการปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุจะปรากฏในโปรแกรมที่เราเขียนเท่านั้น จะไม่ถูกนำมาแสดงเมื่อเปิดดูทาง Web browser

รูปแบบคำสั่ง               <!--..-->      

ตำแหน่งแท็ก

วางอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ในโปรแกรม

            ตัวอย่างการใส่หมายเหตุเตือนความจำ

<body>  <!--นี่คือจุดเริ่มต้นส่วนแสดงผล-->

ข้อมูล <br>

ข้อมูล <br>

ข้อมูล <br>

 </body>  <!--นี่คือจุดสิ้นสุดส่วนแสดงผล-->

ผลลัพท์ที่ได้

 

จะเห็นว่าข้อความที่เขียนภายใน<!--..--> จะไม่ปรากฏให้เห็นบนหน้าจอ