เส้นคั่นแนวนอน  <hr>

สร้างเส้นคั่นแนวนอน <hr>

        การสร้างเส้นคั่นแนวนอน (Horizontal Line) เพื่อแยกเอกสารออกเป็นส่วน ๆ ทำให้ง่ายต่อการอ่านและดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการใช้คำสั่ง ดังนี้

ชื่อแท็ก hr

ตำแหน่งแท็ก

รูปแบบการใช้

อยู่ภายใน <body>….</body>

<hr>

ตัวอย่างการใช้

<body>

ประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ต <br>

<p>

อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ

 </p>

<hr>

   <p>

ค.ศ.1969(พ.ศ.2512) ARPA ได้รับทุนสนันสนุน จากหลายฝ่าย ซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนก็คือ Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็น DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)

 </p>

 </body>

ผลลัพธ์ที่ได้

 

        เส้นคั้นแนวนอนที่เกิดจากการใช้แท็ก hr

            เราสามารถกำหนดคุณสมบัติของเส้นคั้นแนวนอน ได้ด้วยการกำหนดแอททริบิวท์ต่างๆสำหรับแท็ก hr ได้ดังนี้

 

ตัวอย่างการกำหนดคุณสมบัติเส้นคั่นแบบต่างๆ

<body>

    เส้นคั่นปกติ

<hr>

    เส้นคั่น ขนาด width=10

<hr width=10>

    เส้นคั่น ขนาด width=100

<hr width=100>

     เส้นคั่น ขนาด width=30 %

<hr width=30%>

    เส้นคั่น ขนาด size=5

<hr size=5>

    เส้นคั่น ขนาด size=10

<hr size=10>

    เส้นคั่น ขนาด size=5 width=200

<hr size=5 width=200>

    เส้นคั่น ขนาด size=5 width=30% align=left

<hr size=5 width=30% align=left>

    เส้นคั่น ขนาด size=5 width=30% align=center noshade

<hr size=5 width=30% align=center noshade>

</body>

ผลลัพท์ที่ได้

เส้นคั้นแนวนอนรูปแบบต่างๆตามลักษณะที่เรากำหนด