การใส่สีด้วยชื่อสี&รหัสสี

 

การใส่สีในเว็บเพจ

        สีในคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจากการผสมค่าสีโหมด RGB ซึ่งประกอบด้วย สี 3 สี คือ Red(แดง)Green(เขียว)และ Blue(น้ำเงิน) เราสามารถกำหนดค่าสีได้ 2 แบบ คือ

        1. ชื่อสี คือระบุชื่อสีลงไปเลย เช่น AQUA, BULE, GRAY, LIME, NAVY, PURPLE, SILVER,WHITE (สีขาว), BLACK, FUCHSIA, GREEN, MAROON, OLTVE, RED, TEAL, YELLOW

        2. ค่าสี เป็นการระบุเป็นเลขฐาน 16 (0-9 หรือ A-F โดย 0 มีค่าสีน้อยที่สุด และ F มีค่าสีมากที่สุด) ทั้งหมด 3 ชุด 1 ชุดแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว แสดงค่าของแม่สี แดง เขียว นํ้าเงิน (RGB) โดยการใส่ค่าสีในเว็บเพจจะต้องเขียนค่าสีตามหลังเครื่องหมาย # เช่น#FFFFFF จะให้ สีขาว ,#000000 จะให้ สีดำ (คลิกดูตัวอย่างตารางสี )

หมายเหตุ

        การระบุค่าสีจะต้อง ระบุให้ครบทั้ง 3 ชุด คือมีทั้งหมด 6 ตัว ถ้าระบุไม่ครบจะทำให้สีที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ

ในการระบุชื่อสีหรือค่าสีอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครที่ยังไม่รู้จะใช้สีอะไร ดังนั้นเราอาจจะใช้วิธีผสมสีผ่านโปรแกรมตกแต่งภาพอย่าง โปรแกรม Adobe Photoshop ได้ดังนี้