สีตัวอักษร <font color>

การกำหนดสีตัวอักษรเฉพาะส่วน <font color>

นอกจากการกำหนดสีของตัวอักษรทั้งหน้าโดยการใช้แอททริบิวท์ text แล้ว ถ้าเราต้องการจะใส่สีตัวอักษร     เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งภายในหน้าเว็บเพจให้มีสีแตกต่างกัน สามารถใช้คำสั่งที่มีรูปแบบ ดังนี้

ตัวอย่างการการกำหนดสีตัวอักษรเฉพาะส่ว

     <body>

  <font color="#ooooFF"> กำหนดสีตามรหัสสี </font>

<br>

<font color="red"> กำหนดสีตามชื่อสี </font>

      </body>

 

 ผลลัพท์ที่ได้

 ตัวอักษรจะมีสีแตกต่างกันตามสีที่เรากำหนด