สีพื้นหลังและสีตัวอักษร <bgcolor,text>

การใส่สีพื้นหลังและสีตัวอักษร  <body bgcolor.. text..>

เราสามารถกำหนดสีพื้นหลังของหน้าเว็บเพจ และสีตัวอักษรได้ด้วยการกำหนดค่าสีให้กับแอททริบิวท์ bgcolor   (สีพื้นหลังเว็บเพจ) และ text (สีตัวอักษร) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

 

ตัวอย่างการกำหนดสีพื้นหลังและสีตัวอักษร

  <body bgcolor="#FFE4A4"  text="blue">

การทดลองใส่สีพื้นหลังและสีตัวอักษร

    </body>

 

 ผลลัพท์ที่ได้

         ตัวหนังสือทั้งหมดในหน้าเว็บเพจจะเป็นสีน้ำเงินและพื้นหลังจะเป็นสีที่เราเลือก