ข้อความกำกับภาพ <alt>

การแทรกข้อความกำกับภาพ (alt)

        การใส่ข้อความกำกับภาพ(Alternative text)จะเป็นการใส่ข้อความให้กับภาพเพื่ออธิบายเกี่ยวกับภาพนั้นๆ ซึ่งจะปรากฏเมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ภาพก็จะมีข้อความปรากฏขึ้น สามารถกำหนดได้ดังนี้

 

ชื่อแอททริบิวท์ alt

ตำแหน่งการใช้

รูปแบบการใช้

อยู่ภายในแท็ก <img src=>

<img src= “ชื่อไฟล์รูปภาพ”  alt=“ข้อความกำกับภาพ”>

ตัวอย่างการใส่ข้อความกำกับภาพ

 

 <body> 

<img src="c1.jpg" alt="เข้าค่ายแก่งกระจาน">

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้