ปรับขนาดรูปภาพ width&height

การปรับขนาดภาพ (width=... & height=...)

        ในบางครั้งภาพที่แทรกลงบนหน้าเว็บเพจอาจมีขนาด เล็กไปหรือใหญ่ไป เราสามารถปรับขนาดของรูปภาพได้ดังนี้

 

    1. ตัวอย่างการปรับความกว้างของภาพด้วย width

 

 <body> 

   <img src="c1.jpg">

ภาพขนาดปกติ

   <img src="c1.jpg" width="200">

ภาพขนาด width=200

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ความกว้างของภาพจะถูกปรับตามขนาดที่กำหนด

    2. ตัวอย่างการปรับความกว้างและความสูงของภาพ

 <body>

   <img src="c1.jpg">

ภาพขนาดปกติ

   <img src="c1.jpg" width="200"  height="400">

ภาพขนาด width=200 height=400

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้