เพิ่มระยะห่างรูปภาพกับข้อความ vspace&hspace

การเพิ่มระยะระหว่างรูปภาพกับข้อความ (vspace&hspace)

        การเพิ่มระยะห่างของภาพกับข้อความสามารถกำหนดได้ 2แบบ คือ การกำหนดระยะห่างแนวตั้ง (Vertical space)        ใช้แอททริบิวท์ vspace เป็นการกำหนดด้านบนกับด้านล่าง และการกำหนดระยะห่างแนวนอน (Honrizontal space)          ใช้แอททริบิวท์ hspace เป็นการกำหนดด้านซ้ายและขวา

ตัวอย่างการใช้งาน

 

<body>

<img src="c1.jpg" vspace="10" hspace="70">

hspace=ซ้าย ขวา

<br>

vspace=บน ล่าง

 </body>

 

  

ผลลัพธ์ที่ได้

จะเห็นว่าจะเกิดความห่างระหว่างรูปภาพกับข้อความไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายและขวา หรือ ด้านบนกับด้านล่าง