ใส่ภาพพื้นหลัง background

การแสดงภาพเป็นพื้นหลัง (background)

        การนำภาพมาตกแต่งเป็นภาพพื้นหลังในหน้าเว็บเพจเพื่อเพิ่มความสวยงามให้หน้าเว็บเพจ แต่ภาพที่นำมาทำเป็นภาพพื้นหลังควรเลือกภาพที่ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไปหรือสีไม่สับซ้อนจนเกินไป เพื่อจะได้ไม่ทำให้ข้อความกับภาพพื้นหลังกลืนกันจนไม่สามารถอ่านเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจได้

ชื่อแอททริบิวท์ background

ตำแหน่งของแอตทริบิวต์

รูปแบบการใช้

อยู่ในแท็กเปิด <body>

<body background=“ชื่อไฟล์รูปภาพ” >

ตัวอย่างการใช้งาน

 

<body background="f2.jpg">

      <b> การแทรกภาพเป็นพื้นหลังหน้าเว็บเพจ </b>

</body>  

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ภาพจะปรากฏเป็นพื้นหลังของหน้าเว็บเพจ