ไฟล์ภาพที่นิยมบนเว็บ

ไฟล์ภาพที่นิยมนำมาใช้บนเว็บเพจ

        ปกติไฟล์ภาพที่ใช้งานอยู่ทั่วไป จะมีอยู่หลายนามสกุลด้วยกัน เช่น tif,bmp,jpg,gif,png ซึ่งแต่ละนามสกุลของไฟล์ภาพเหล่านี้จะบ่งบอกถึงคุณภาพของไฟล์ภาพดังกล่าว โดยไฟล์ภาพที่นิยมนำมาใช้บนเว็บเพจจะมีดังนี้

    1. ไฟล์ภาพชนิด JPEG

        ภาพชนิด JPEG มักจะบันทึกเป็นนามสกุล jpeg หรือ jpg ได้รับความนิยมสูงมาก รองรับจำนวนสีที่มีความแตกต่างได้มากถึง 24 บิต (16 ล้านสี) ซึ่งนอกจากจะแสดงผลภาพที่ดีแล้ว ยังมีความจุต่ำ ดังนั้น จึงมักถูกนำไปใช้เพื่อการบันทึกภาพถ่ายต่างๆ

    2. ไฟล์ภาพชนิด GIF

        ภาพ GIF รองรับจำนวนสีสูงสุดเพียง 8 บิต (256 สี) ดังนั้น จึงเหมาะกับภาพพื้นฐานทั่วไป ที่ระดับความละเอียดและสีต่างๆ จำนวนไม่มาก เช่น ภาพประเภทตราสัญลักษณ์ (Logo) ภาพการ์ตูนคลิปอาร์ต หรือภาพอื่นๆ ที่มีรายละเอียดสีไม่       ซับซ้อน ซึ่งนอกจากจะมีความจุต่ำแล้วยังสามารทำเป็นภาพื้นหลังโปร่งใสและนำมาสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

    3. ไฟล์ภาพชนิด PNG

        เป็นการนำคุณสมบัติเด่นของ JPG และ GIF มารวมเข้าไว้ด้วยกัน รองรับสีที่มีจำนวนมากถึง 24 บิต เหมือน JPG อีกทั้งยังสามารถกำหนดพื้นหลังให้เป็นแบบโปร่งใสได้เช่นเดียวกับ GIF ในขณะเดียวกันก็มีความจุต่ำ