กำหนดความกว้างคอลัมน์ <col>

การกำหนดความกว้างแต่ละคอลัมน์ <col>

        ในตัวอย่างที่ผ่านมา เราได้ทำการกำหนดจำนวนคอลัมน์ใน span กำหนดค่าความกว้างใน width ที่เราต้องการได้          แต่ปัญหาที่พบคือไม่สามารถกำหนดค่าความกว้างคอลัมน์อื่นที่อยู่นอกที่เรากำหนดค่าใน span ได้ ถ้าเราอยากกำหนดค่าความกว้างของคอลัมน์อื่นต้องใช้ <col> เข้ามาช่วย โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

  

ตัวอย่างการใช้งาน 

<table border=1>

     <colgroup>

      <col span="2" width="60">

     <col width="120">

      <col span="3" width="80">

     </colgroup>

     <tr>

  <td> ข้อมูล1 </td> <td> ข้อมูล2 </td> <td> ข้อมูล3 </td>

  <td> ข้อมูล4 </td> <td> ข้อมูล5 </td> <td> ข้อมูล6 </td>

     </tr>

      <tr>

  <td> ข้อมูล7 </td> <td> ข้อมูล8 </td> <td> ข้อมูล9 </td>

  <td> ข้อมูล10 </td> <td> ข้อมูล11 </td> <td> ข้อมูล12 </td>

      </tr>

</table>

ผลลัพธ์ที่ได้

คำอธิบาย

    จากตัวอย่างได้มีการใส่แท็ก col อยู่ทั้งหมด 3 ที่ ซึ่งแต่ละที่มีความหมาย ดังนี้