กำหนดความกว้างคอลัมน์ <colgroup>

กำหนดความกว้างคอลัมน์ (colgroup)

        ในกรณีที่เราต้องการกำหนด ความกว้างของคอลัมน์ ตามขนาดที่เราต้องการเราสามารถกำหนดได้โดยใช้แท็ก colgroup ซึ่งมีรูปแบบการใช้ดังนี้ 

ตัวอย่างการใช้งาน 

<body>

  <table border=1>

  <colgroup span="2" width="100"> </colgroup>

<tr>

   <td> ข้อมูล1 </td> <td> ข้อมูล2 </td>

   <td> ข้อมูล3 </td> <td> ข้อมูล4 </td>

</tr>

 <tr>

  <td> ข้อมูล5 </td> <td> ข้อมูล6 </td>

  <td> ข้อมูล7 </td> <td> ข้อมูล8 </td>

</tr>

  </table>

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

        คอลัมน์ 2 คอลัมน์แรก มีความกว้างขนาด 100 พิกเซล ถ้าต้องการแค่ 1 คอลัมน์ ก็กำหนด span="1"