จัดการตัวอักษรในตาราง

การจัดการตัวอักษรในตาราง (Size,color,face)

        เราสามารถจัดการตัวอักษรในตารางได้ด้วยแท็กคำสั่ง <font> และแอททริบิวท์ที่เราต้องการเช่น size,color,face     ตามรูปแบบที่ต้องการ

 

ชื่อแท็ก

font

ชื่อแอททริบิวท์

ตำแหน่งของแท็ก  

Size,color,face

อยู่ระหว่างชุดมูลใน <th>..</th>,<td>..</td>

ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบตัวอักษรในตาราง

<body>

<table border="4" width="350" height="200">

   <tr>

<td> <font size="5"> ขนาดตัวอักษร </font> </td>

<td> <font size="2" color="red"> ขนาดตัวอักษรและสี </font> </td>

  </tr>

  <tr>

<td> <font size="6" > ขนาดตัวอักษร </font> </td>

<td> <font size="1" color="blue"> ขนาดตัวอักษรและสี </font> </td>

  </tr>

</table>

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวอักษรจะถูกปรับขนาดตามที่ต้องการ