สีกรอบตาราง bordercolor

การกำหนดสีกรอบตาราง (bordercolor)

        การใส่สีเส้นกรอบตารางจะทำให้ตารางมีสีสันสดใส และดูสะดุดสายตามากยิ่งขึ้น เราสามารถทำได้ดังนี้

  

  

ตัวอย่างการใช้งาน

 

<body>

  <table border="4" bordercolor="red">

     <tr>  <td>  ข้อมูล1  </td>   <td>  ข้อมูล2  </td>   </tr>

  <tr>  <td>  ข้อมูล3  </td>    <td>  ข้อมูล4  </td>   </tr>

  </table>

</body>

 

ผลลัพธ์ที่ได้

เส้นกรอบตารางก็จะได้ตามสีที่เราเลือก