แทรกรูปภาพในตาราง

การใส่รูปภาพในตาราง

        วิธีการนำรูปภาพมาใส่ในช่องตาราง นั้นคล้ายกับการข้อความในช่องตาราง เพียงแต่นำแท็ก <img src….> ไปแทรก      ไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการจะแสดงรูปภาพ 

ตัวอย่างการใส่รูปลงในช่องตาราง

<body>

<table border="1">

    <tr>

       <td> <img src="p1.jpg"> </td>

       <td> <img src="p2.jpg"> </td>

   </tr>

</table>

 </body>

 

  

ผลลัพธ์ที่ได้

  

ถ้าไม่กำหนด แอตทริบิวต์ widht กับ height รูปภาพจะแสดงตามขนาดจริงของรูปภาพ