ใส่สีตาราง bgcolor

การใส่สีในช่องเซลล์ (bgcolor)

        การใส่สีให้กับตารางหรือช่องเซลล์ ทำให้ตารางดูสวยและน่าสนใจยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน

    กรณีเพิ่มใน <table>

<body>

   <table border="2" bgcolor="pink">

      <tr> <td> ข้อมูล1 </td> <td> ข้อมูล2 </td> </tr>

    <tr> <td> ข้อมูล3 </td> <td> ข้อมูล4 </td> </tr>

  </table>

</body>

 

 ผลลัพธ์ที่ได้

 

ทั้งตารางจะมีสีพื้นหลังตามที่เรากำหนด

    กรณีเพิ่มใน <tr>

<body>

   <table border="2">

       <tr  bgcolor="pink">  <td> ข้อมูล1 </td>   <td> ข้อมูล2 </td>  </tr>

      <tr  bgcolor="blue">  <td> ข้อมูล3 </td>   <td> ข้อมูล4 </td>   </tr>

  </table>

</body>

 

  ผลลัพธ์ที่ได้

 

    

จะเป็นการใสสีพื้นหลังให้กับแถวที่เราเลือก

    กรณีเพิ่มใน <td>

 

<body>

   <table border="2">

       <tr> <td bgcolor="pink"> ข้อมูล1 </td>  <td> ข้อมูล2 </td> </tr>

      <tr> <td bgcolor="blue"> ข้อมูล3 </td>  <td> ข้อมูล4 </td> </tr>

  </table>

</body>

 

    

ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นการใส่สีให้กับช่องเซลล์ที่เลือก