เชื่อมโยงเว็บเพจหน้าเดียวกัน

        เว็บเพจที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตจะหมดความน่าสนใจทันที ถ้าขาดการเชื่อมโยงถึงกันโดยใช้ลิงก์ (Link) โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปดูเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจต่างๆ ที่สนใจผ่านการคลิกลิงก์ (Link) โดยไม่ต้องสนใจว่าหน้าเว็บเพจที่เราดูอยู่นั้น อยู่ที่ไหนบนอินเทอร์เน็ตและนี่คือสิ่งที่ทำให้เว็บเพจแตกต่างจากเอกสารธรรมดา ในเนื้อหานี้จะกล่าวถึงการสร้างลิงก์ (Link) รูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจเข้าด้วยกัน

การสร้างลิงก์ <a>

รูปแบบคำสั่งแท็ก a (Anchor) ในการสร้างลิงก์ มีดังนี้

1. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจหน้าเดียวกัน 

        หากเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บเพจเดียวกัน โดยการคลิกลิงก์เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง หรือไปตำแหน่งที่ต้องการภายในหน้าเดียวกัน การสร้างลิงก์แบบนี้เหมาะกับหน้าเว็บเพจที่มีเนื้อหาที่เยอะๆ ให้เราใช้คำสั่งดังนี้ 

 

ตัวอย่างการใช้งาน 

<body>

<b>รายชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจ</b>

<!—กำหนด Link กระโดดไปยังจุดเชื่อมโยงต่าง ๆ ในเว็บเพจ—><br >

<a href=#a> คอมพิวเตอร์คืออะไร </a> <br>

<a href=#b> ประเภทของคอมพิวเตอร์ </a> <br>

<a href=#c> วิวัฒนาการอคอมพิวเตอร์ </a> <br>

<hr>

<!—กำหนดชื่อจุดเชื่อมโยง จุดหมายปลายทาง(target)—>

  <a name=a> </a>

คอมพิวเตอร์คืออะไร

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

  <a name=b> </a>

ประเภทของคอมพิวเตอร์

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<a name=c></a>

วิวัฒนาการอคอมพิวเตอร์

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

</body>

ผลลัพธ์ที่ได้

        เมื่อเราคลิกที่ลิงก์ Web browser จะเลื่อนขึ้น เลื่อนลงไปยังส่วนที่ถูกตั้งชื่อไว้เป็นจุดหมายปลายทาง 

        การสร้างลิงก์แบบนี้ จะแสดงผลลัพธ์ก็ต่อเมื่อในหน้าเว็บเพจจะต้องมีเนื้อหาที่เกินกว่าจะแสดงผลได้หมดภายในหน้าเดียวคือต้องมีแถบเลื่อน(scroll bar) เพื่อเลื่อนขึ้น เลื่อนลง จากตัวอย่างด้านบนเราอาจทำการย่อหน้าต่าง Web browser    ให้เล็กลงเพื่อแสดงผลลัพธ์ก็ได้