เชื่อมโยงไปอีเมล์

การเชื่อมโยงไปอีเมล์ (E-mail)

        ในกรณีที่ต้องการให้คนอื่นส่งอีเมล์มาถึงเรา เราสามารถสร้างลิงก์ชี้ไปยังอีเมล์แอดเดรสของเรา เมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงก์ก็จะสามารถส่งอีเมล์มาถึงเราได้

 

รูปแบบการใช้              

<a href=”mailto:ชื่อ E-mail address”> ข้อความลิงก์</a>

ค่ากำหนดให้ใช้

ชื่อไฟล์

ตัวอย่างการลิงก์ไปอีเมล์ (E-mail)

<body>

<a href="mailto:mymeechai@gmail.com"> ติดต่อครูชัย </a>

</body>

ผลลัพธ์ที่ได้