เชื่อมโยงไปไฟล์อื่น

การเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่าง ๆ

        คือการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่าง ๆ เช่น ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์วีดีโอ, ไฟล์โปรแกรม, ไฟล์เสียง, ไฟล์ .zip, และไฟล์มัลติมีเดีย ซึ่งการเชื่อมโยงจะเหมือนการลิงก์แบบธรรมดา เพียงแต่ระบุปลายทางไปยังไฟล์นั้น ๆ และระบุนามสกุล หากเป็นไฟล์รูปภาพจะแสดงอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นไฟล์อื่น ๆ จะขึ้นหน้าจอให้เราบันทึกและดาวน์โหลดเอกสารก่อน

 

รูปแบบการใช้              

<a href=”ชื่อไฟล์.นามสกุลไฟล์”> ..</a>

ค่ากำหนดให้ใช้

ชื่อไฟล์

ตัวอย่างการลิงก์ไปยังไฟล์อื่นๆ 

<body>

<b> เว็บไซต์ที่น่าสนใจ </b>

<br>

<a href="g.jpg"> คลิกดูรูป </a>  <!--ลิงก์ไปไฟล์ รูปภาพชื่อ g.jpg-->

<br>

<a href="com.rar"> คลิกดาวน์โหลด </a>  <!--ลิงก์ไปไฟล์ ข้อมูลชื่อ com.rar-->

</body>

ผลลัพธ์ที่ได้ 

 

ถ้าเป็นไฟล์รูปจะแสดงรูปบน Web browser เลย แต่ถ้าเป็นไฟล์ประเภทอื่น Web browser จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน